ముగించు

పాఠశాలలు

KGBV అల్లాదుర్గ్

స్కూల్ కోడ్: 36170300121 KGBV అల్లాదుర్గ్

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000850370
పిన్ కోడ్: 502269

KGBV కొల్చారం

KGBV కొల్చారం , కొల్చారం మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493578714
పిన్ కోడ్: 502381

KGBV చిట్కుల్

KGBV చిట్కుల్, చిలిపిచేడ్.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493548716
పిన్ కోడ్: 502314

KGBV చిప్పల్తుర్థి

KGBV చిప్పల్తుర్థి , నర్సాపూర్ మండలం.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9177345690
పిన్ కోడ్: 502313

KGBV చేగుంట

స్కూల్ కోడ్: 36170902310, KGBV చేగుంట.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7660931789
పిన్ కోడ్: 502255

KGBV టేక్మాల్

KGBV, టేక్మాల్.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8008301052
పిన్ కోడ్: 502302

KGBV తూప్రాన్

KGBV తూప్రాన్ , మనోహారాబాద్ మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9666494560
పిన్ కోడ్: 502336

KGBV పాపన్నపేట

KGBV , పాపన్నపేట .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9640452605
పిన్ కోడ్: 502303

KGBV మెదక్

KGBV , మెదక్ .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382791626
పిన్ కోడ్: 502110

KGBV రామాయంపేట

KGBV , రామాయంపేట .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9676207776
పిన్ కోడ్: 502101