ముగించు

చికిత్సాలయాలు

అల్లాదుర్గ్ పిహెచ్‌సి

అల్లాదుర్గ్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9494820938
పిన్ కోడ్: 502269

ఎల్దుర్తి పిహెచ్‌సి

ఎల్దుర్తి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9182814646
పిన్ కోడ్: 502255

కొల్చారం పిహెచ్‌సి

కొల్చారం పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9989836839
పిన్ కోడ్: 502381

కౌడిపల్లి పిహెచ్‌సి

కౌడిపల్లి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9985642075
పిన్ కోడ్: 502316

గడిపేద్దాపూర్ పిహెచ్‌సి

గడిపేద్దాపూర్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 8977110450
పిన్ కోడ్: 502255

చికిత్సాలయాలు

పిన్ కోడ్: 502110

చేగుంట పిహెచ్‌సి

చేగుంట పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9515350541
పిన్ కోడ్: 502255

టేక్మాల్ పిహెచ్‌సి

టేక్మాల్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 6281363646
పిన్ కోడ్: 502302

డి.ధర్మారం పిహెచ్‌సి

డి.ధర్మారం పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 6309605085
పిన్ కోడ్: 502102

తూప్రాన్ పిహెచ్‌సి

తూప్రాన్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9849796890
వర్గం / పద్ధతి: Hospitals
పిన్ కోడ్: 502334