ముగించు

వయోజన విద్య

వయోజన విద్యా కార్యకలాపాల కింద మేము అక్షర భారత్ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నాము, నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనకు జిల్లాలో మరియు జిల్లాలోని వయోజన విద్యా కేంద్రాల ద్వారా నిరంతర విద్యా కార్యకలాపాలు.