ముగించు

ఎస్టీడీ & పిన్ కోడ్లు

ఎస్టీడీ కోడ్ – 08452 

మండల్ పిన్కోడ్ల జాబితా
క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు పిన్ కోడ్
1 మెదక్ 502110
2 హవేళిఘన్పూర్ 502113
3 పాపన్నపేట్ 502303
4 శంకరంపెట్ (ఆర్) 502248
5 రామాయంపేట్ 502101
6 నిజాంపేట్ 500090
7 శంకరంపెట్-(ఎ) 502271
8 టెక్మల్ 502302
9 అల్లాదుర్గ్ 502269
10 రెగోడ్ 502290
11 నర్సాపూర్ 502313
12 కొల్చారం 502381
13 కౌడిపల్లి 502316
14 శివంపేట్ 502334
15 చిలిపిచేడ్ 502314
16 తుప్రాన్ 502334
17 చెగుంట 502255
18 నార్సింగి 502248
19 ఎల్దుర్తి 502255
20 మనోహరాబాద్ 502336