ముగించు

ఫిర్యాదును ఎలా సమర్పించాలి?

ప్రజావాణి /సి పి జి ర్ ఏ ఎం ఎస్ ఆన్ లైన్ ఫిర్యాదుల రిడ్రెస్సల్ వ్యవస్థ :

ఫిర్యాదును సమర్పించటానికి క్రింది వెబ్సైట్కు వెళ్ళండి:

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మెదక్

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మెదక్
ప్రాంతము : కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మెదక్ | నగరం : మెదక్ | పిన్ కోడ్ : 502109
మొబైల్ : 7995088719 | ఇమెయిల్ : collector_mdk[at]telangana[dot]gov[dot]in