ముగించు

విద్యుత్

ఏఈ ఒపి మెదక్ (టౌన్ )

సబ్‌స్టేషన్లు: 33/11 కెవి పిల్లికోటియల్ ఎస్ఎస్, 33/11 కెవి మెదక్ ఎస్ఎస్, మెదక్ మండల్.

ఇమెయిల్ : de_o_mdk[at]tssouthernpower[dot]com
ఫోన్ : 9440813675
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
పిన్ కోడ్: 502110

విద్యుత్

మెదక్, 502110.

ఫోన్ : 7901093542
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
పిన్ కోడ్: 502110