ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

D S R జూనియర్ కళాశాల,నర్సాపూర్.

D S R జూనియర్ కళాశాల,నర్సాపూర్.

ఇమెయిల్ : dsrjrcollege[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9908112729
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502313

KGBV(బాలికల), మెదక్.

KGBV(బాలికల), మెదక్.

ఫోన్ : 9494405346
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502110

KGBV(బాలికల),చేగుంట.

KGBV(బాలికల),చేగుంట.

ఫోన్ : 7660931789
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502255

KGBV(బాలికల),నర్సాపూర్ .

KGBV(బాలికల),నర్సాపూర్ .

ఫోన్ : 9177345690
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502313

M J P T B C W R జూనియర్ కళాశాల (B), కౌడిపల్లి .

M J P T B C W R జూనియర్ కళాశాల (B), కౌడిపల్లి .

ఇమెయిల్ : mjpapbewrs[dot]narsapur[at]gamil[dot]com
ఫోన్ : 7702411445
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502316

MSJC తిర్మలాపూర్ (V) .

MSJC తిర్మలాపూర్ (V) ,శంకరంపేట్ -R మండలం .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]shankrampetr[dot]a[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949454139
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502248

MSJC, చేగుంట .

MSJC, చేగుంట .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]chegunta[dot]mdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441830083
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502255

MSJC,జక్కపల్లి (V).

MSJC,జక్కపల్లి (V) , నర్సాపూర్ .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]narsapur[dot]mdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490944442
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502313

MSJC,టేక్మాల్

MSJC,టేక్మాల్ .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]tekmal[dot]mdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9848443302
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502302

MSJC,రామాయంపేట .

MSJC,రామాయంపేట .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]ramayampet[dot]mdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9848468349
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502101