ముగించు

నియామక

నియామక
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభం తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో నియామకాలు
మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి కాపీ చేసి ఈ url కి వెళ్లండి : “www.airmenselection.cdac.in”
& download MY IAF (C-DAC ACTS Pune) app from playstore 
(Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdac.myiaf)/contact :
8919274960 (పి. వెంకట రమణ చారి, జిల్లా యువత & క్రీడా అధికారి)
06/08/2021 31/08/2021 చూడు (805 KB)
తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా స్టాఫ్ నర్సు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ 07/06/2021 30/06/2021 చూడు (50 KB) LT 05-06-2021 (3) (30 KB) STAFF NURSE 2021 (118 KB)
బేర్ ఫుట్ టెక్నీషియన్ (బిఎఫ్‌టి) కోసం దరఖాస్తు – ఎంజిఎన్‌ఆర్‌ఇజిఎస్

దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపడానికి దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

బేర్ ఫుట్ టెక్నీషియన్ దరఖాస్తు ఫారం

30/09/2019 05/10/2019 చూడు (328 KB)