ముగించు

ఎన్నికలు- పార్లమెంటు- 2019 సాధారణ ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులలో అనర్హత పొందిన పొందిన వారి వివరాలు

ఎన్నికలు- పార్లమెంటు- 2019 సాధారణ ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులలో అనర్హత పొందిన పొందిన వారి వివరాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభం తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఎన్నికలు- పార్లమెంటు- 2019 సాధారణ ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులలో అనర్హత పొందిన పొందిన వారి వివరాలు 30/06/2021 31/07/2021 చూడు (2 MB)