ముగించు

MPDO లు

మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు (ఎంపిడిఓలు)

క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు సంప్రదింపు సంఖ్య ఇ-మెయిల్ ఐడి
1 మెదక్ 9849903253 mpdomedak1[at]gmail[dot]com
2 హవేళిఘన్పూర్ 9121208121 mpdomedak1[at]gmail[dot]com
3 పాపన్నపేట్ 9494595224 mpdopapannapet[at]gmail[dot]com
4 శంకరంపెట్ (ఆర్) 9949556446 mpdo.shpet[at]gmail[dot]com
5 రామాయంపేట్ 9849903254 mpdorpt[at]gmail[dot]com
6 నిజాంపేట్ 9440024491 mpdorpt[at]gmail[dot]com
7 శంకరంపెట్-(ఎ) 9949556445 mpdoskpta[at]gmail[dot]com
8 టెక్మల్ 8978779739 mpdotekmal[at]gmail[dot]com
9 అల్లాదుర్గ్ 9121207801 mpdoalladurg[at]gmail[dot]com
10 రెగోడ్ 9492001938 mpdoregode[at]gmail[dot]com
11 నర్సాపూర్ 9949556448 mpdonarsapur[at]gmail[dot]com
12 కొల్చారం 9949556442 mpdomppkulcharam[at]yahoo[dot]in
13 కౌడిపల్లి 9949556451 mpdokowdipally[at]gmail[dot]com
14 శివంపేట్ 9949556452 mpdoshivampet[at]gmail[dot]com
15 చిలిపిచేడ్ 9989495377 mpdokowdipally[at]gmail[dot]com
16 తుప్రాన్ 9849903258 mpdotoopran[at]gmail[dot]com
17 చెగుంట 8978779740 mpdochegunta64[at]gmail[dot]com
18 నార్సింగి 9989492281 mpdochegunta64[at]gmail[dot]com
19 ఎల్దుర్తి 8520085620 mpdoyeldurthy[at]gmail[dot]com
20 మనోహరాబాద్ 9392012633 mpdotoopran[at]gmail[dot]com