ముగించు

మోహెద్ . యూనుస్

ఇమెయిల్ : medak[dot]dro[at]gmail[dot]com
హోదా : బి- సెక్షన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AO)
మొబైల్ నం : 7995088719