ముగించు

సాయినాథ్

ఇమెయిల్ : de_o_mdk[at]tssouthernpower[dot]com
హోదా : TSSPDCL, DEE/OP/Mdk
మొబైల్ నం : 9440813625