ముగించు

ఎస్.రమేష్‌బాబు, (ఎఫ్‌ఏసీ)

ఇమెయిల్ : dysomedak11[at]gmail[dot]com
హోదా : జిల్లా యువజన సంక్షేమం