ముగించు

ఉత్తమ జిల్లా

సంవత్సరము: 2019 | తేది: 01/10/2019

తల్లిదండ్రుల నిర్వహణ మరియు సంక్షేమం మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్, 2007 ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా అమలు చేసినందుకు జిల్లా కలెక్టర్ “బెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్” అవార్డును అందుకున్నారు.

తల్లిదండ్రుల నిర్వహణ మరియు సంక్షేమం మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ చట్టం, 2007 ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తుంది.

అవార్డు రకం : బంగారం

ప్రదానం చేయు:

శ్రీ. కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి, మైనారిటీ సంక్షేమం మరియు సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ గౌరవ మంత్రి

DM పేరు: శ్రీ డా. ఎస్.హరీష్, ఐ.ఎ.ఎస్
సంస్థ పేరు: తల్లిదండ్రుల నిర్వహణ మరియు సంక్షేమం మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ చట్టం, 2007 ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తుంది.
ప్రాంతము: రవీంద్ర భారతి ఆడిటోరియం, హైదరాబాద్