ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 • స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్: 1070
 • కలెక్టరేట్: 08452-223111
 • పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్: 100
 • యాక్సిడెంట్ హెల్ప్ లైన్: 108
 • ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ: 101
 • అంబులెన్స్ హెల్ప్ లైన్‌: 102
 • చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్‌: 1098
 • సెక్సువల్ వేధింపు: 1091
 • ఎలక్షన్ సెల్: 1950
 • బిఎస్ఎన్ఎల్ హెల్ప్ లైన్: 1500
 • మీసేవా (పారిష్కరమ్): 1110
 • బ్లడ్ బ్యాంక్: 040-24745243
 • రైల్వే ఎంక్వైరీ: 131