ముగించు

ఫ్లోరా

వృక్షజాలం: వృక్షజాలం అనేది ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం లేదా సమయంలో సంభవించే మొక్కల జీవితం, సాధారణంగా సహజంగా సంభవించే లేదా స్వదేశీ-స్థానిక మొక్కల జీవితం. జంతు జీవితానికి సంబంధించిన పదం జంతుజాలం. వృక్షజాలం, జంతుజాలం ​​మరియు శిలీంధ్రాలు వంటి ఇతర జీవితాలను సమిష్టిగా బయోటా అంటారు. గ్రహం మరియు అన్ని జీవులకు మొక్కలు నిజంగా ముఖ్యమైనవి.మొక్కలు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను గ్రహిస్తాయి మరియు వాటి ఆకుల నుండి ఆక్సిజన్ ను విడుదల చేస్తాయి, ఇవి మానవులు మరియు ఇతర జంతువులు .పిరి పీల్చుకోవాలి. జీవులకు జీవించడానికి మొక్కలు కావాలి – అవి వాటిని తిని వాటిలో నివసిస్తాయి.

వృక్ష జాతులు