ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

 

 

బ్యాంకులు

APGVB- మనోహరాబాద్ .

IFSC CODE-APGV0008128 APGVB- మనోహరాబాద్ .

ఇమెయిల్ : manoharabad8128[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08454-201380
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502336

APGVB-కాళ్ళకల్

IFSC CODE-APGV0008179 APGVB-కాళ్ళకల్, మనోహరాబాద్ ..

ఇమెయిల్ : kallakal8179[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08454-250200
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502336

APGVB-గోమారం

IFSC CODE-APGV0008195 APGVB-గోమారం , శివంపేట్ మండలం .

ఇమెయిల్ : gomaram8195[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 8331010430
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502334

APGVB-చిట్కుల్

APGVB-చిట్కుల్ , కౌడిపల్లి మండలం . IFSC CODE -APGV0008105

ఇమెయిల్ : chitkol8105[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 9490157364
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502316

APGVB-చేగుంట

IFSC CODE- APGV0008108 APGVB-చేగుంట .

ఇమెయిల్ : chegunta8108[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08452-225536
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502255

APGVB-తూప్రాన్

IFSC CODE-APGV0008168 APGVB-తూప్రాన్

ఇమెయిల్ : toopran8168[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08454-235490
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
పిన్ కోడ్: 502334

విద్యుత్

పాఠశాలలు

KGBV అల్లాదుర్గ్

స్కూల్ కోడ్: 36170300121 KGBV అల్లాదుర్గ్

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000850370
పిన్ కోడ్: 502269

KGBV కొల్చారం

KGBV కొల్చారం , కొల్చారం మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493578714
పిన్ కోడ్: 502381

KGBV చిట్కుల్

KGBV చిట్కుల్, చిలిపిచేడ్.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493548716
పిన్ కోడ్: 502314

KGBV చిప్పల్తుర్థి

KGBV చిప్పల్తుర్థి , నర్సాపూర్ మండలం.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9177345690
పిన్ కోడ్: 502313

KGBV చేగుంట

స్కూల్ కోడ్: 36170902310, KGBV చేగుంట.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7660931789
పిన్ కోడ్: 502255

KGBV టేక్మాల్

KGBV, టేక్మాల్.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8008301052
పిన్ కోడ్: 502302

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

D S R జూనియర్ కళాశాల,నర్సాపూర్.

D S R జూనియర్ కళాశాల,నర్సాపూర్.

ఇమెయిల్ : dsrjrcollege[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9908112729
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502313

KGBV(బాలికల), మెదక్.

KGBV(బాలికల), మెదక్.

ఫోన్ : 9494405346
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502110

KGBV(బాలికల),చేగుంట.

KGBV(బాలికల),చేగుంట.

ఫోన్ : 7660931789
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502255

KGBV(బాలికల),నర్సాపూర్ .

KGBV(బాలికల),నర్సాపూర్ .

ఫోన్ : 9177345690
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502313

M J P T B C W R జూనియర్ కళాశాల (B), కౌడిపల్లి .

M J P T B C W R జూనియర్ కళాశాల (B), కౌడిపల్లి .

ఇమెయిల్ : mjpapbewrs[dot]narsapur[at]gamil[dot]com
ఫోన్ : 7702411445
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502316

MSJC తిర్మలాపూర్ (V) .

MSJC తిర్మలాపూర్ (V) ,శంకరంపేట్ -R మండలం .

ఇమెయిల్ : tgms[dot]shankrampetr[dot]a[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949454139
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsche.ac.in
పిన్ కోడ్: 502248

చికిత్సాలయాలు

అల్లాదుర్గ్ పిహెచ్‌సి

అల్లాదుర్గ్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9494820938
పిన్ కోడ్: 502269

ఎల్దుర్తి పిహెచ్‌సి

ఎల్దుర్తి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9182814646
పిన్ కోడ్: 502255

కొల్చారం పిహెచ్‌సి

కొల్చారం పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9989836839
పిన్ కోడ్: 502381

కౌడిపల్లి పిహెచ్‌సి

కౌడిపల్లి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9985642075
పిన్ కోడ్: 502316

గడిపేద్దాపూర్ పిహెచ్‌సి

గడిపేద్దాపూర్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 8977110450
పిన్ కోడ్: 502255

చికిత్సాలయాలు

పిన్ కోడ్: 502110

పాస్పోర్ట్ కార్యాలయం

పురపాలక

తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీ

తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్

ఇమెయిల్ : municipalitytoopran[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9553577753
వెబ్సైట్ లింక్ : https://thoopranmunicipality.telangana.gov.in/
పిన్ కోడ్: 502334

నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీ

నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్

ఇమెయిల్ : municipalitynarsapur[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://narsapurmunicipality.telangana.gov.in
పిన్ కోడ్: 502313

మెదక్ మున్సిపాలిటీ

మెదక్ మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్

ఇమెయిల్ : cmnrmdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9553577769
వెబ్సైట్ లింక్ : https://medakmunicipality.telangana.gov.in
పిన్ కోడ్: 502110

రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ

రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్

ఇమెయిల్ : municipalityramayampet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9100904449
వెబ్సైట్ లింక్ : https://ramayampetmunicipality.telangana.gov.in/
పిన్ కోడ్: 502101

పోస్టల్

హెడ్ ​​పోస్ట్ ఆఫీస్

హెడ్ ​​పోస్ట్ ఆఫీస్, ఫతే నగర్, మెదక్, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 08452221597
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.indiapost.gov.in
పిన్ కోడ్: 502110