ముగించు

పోలీసు

మెదక్ జిల్లాలో 3 రెవెన్యూ విభాగాలు ఉన్నాయి, మెదక్ , నర్సాపూర్ మరియు తూప్రాన్ మరియు 2 కో-టెర్మినస్ పోలీస్ సబ్ డివిజన్లు తూప్రాన్ & మెదక్.

6 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి:

  • తూప్రాన్
  • రామాయంపేట్
  • నర్సాపూర్
  • మెదక్ టౌన్
  • మెదక్ రూరల్
  • అల్లాదుర్గ్
  • 20 మండలాల్లో 21 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి.

<td ” data-th=”Office / Fax number”>08452-229533

జిల్లా హెడ్ క్వేటర్స్ కార్యాలయం
క్రమ సంఖ్య. హోదా ఇ-మెయిల్ ఐడి సంప్రదింపు సంఖ్య కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) spmedak[at]gmail[dot]com

chandanadeeptiips[at]gmail[dot]com

8332911100 08452-223533

(Office & fax) 

08452-221666

(Camp office)

2 అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ addlspmedak[at]gmail[dot]com 8332910011
3 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (డిపిఓ) 8452223233
4 DSP, AR మెదక్ 7901156025 08452-223433
తూప్రాన్ సబ్ డివిజన్
క్రమ సంఖ్య. హోదా ఇ-మెయిల్ ఐడి సంప్రదింపు సంఖ్య కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 డిఎస్పీ తూప్రాన్ sdpo_tpn[at]tspolice[dot]gov[dot]in

sdpotoopran[at]gmail[dot]com

9490617008 08454-235331
2 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, తూప్రాన్ ci_tpn[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617016 08454-235332
3 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, తూప్రాన్ పి.ఎస్ sho_tpn[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617048 08454-235333
4 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, శివంపేట పి.ఎస్ sho_svmp[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617049 08458-258433
5 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, యెల్దూర్తి పి.ఎస్ sho_yld[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617050 08452-228133
6 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, మనోహరాబాద్ పి.ఎస్ sho_mnhb[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9676227557 N/A
7 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, రామాయంపేట సర్కిల్ ci_rpet[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617018 08452-224300
8 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, రామాయంపేట పి.ఎస్ sho_rpet[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617051 08452-224333
9 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, చెగుంట పి.ఎస్ sho_cgt[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617052 08452-225533
10 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, శంకరంపేట-ఆర్ పిఎస్ sho_spetr[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617053
11 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, నర్సింగ్ పి.ఎస్ dandirajesh1987[at]gmail[dot]com

sho_nrsg[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in

9441527233 N/A
12 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, నిజాంపేట పి.ఎస్ anjanduvvala[at]gmail[dot]com

sho_nzp[at]tspolice[dot]gov[dot]in

9491536152 N/A
13 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, నర్సాపూర్ సర్కిల్ ci_npr[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617017 08458-286333
14 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, నర్సాపూర్ పి.ఎస్ sho_npr[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617054 08458-286233
15 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, కౌడిపల్లి పి.ఎస్ sho_kdpally[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617055 08458-256133
16 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, చిలిపిచెడ్ పి.ఎస్ sho_clpd[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440097275 N/A
మెదక్ సబ్ డివిజన్
క్రమ సంఖ్య. హోదా ఇ-మెయిల్ ఐడి సంప్రదింపు సంఖ్య కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 DSP-మెదక్ sdpo_mdk[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in  9490617007 08452-222433
2 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, మెదక్ టౌన్ పి.ఎస్ sho_mdkt[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617045 08452-221333
3 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, మెదక్ రూరల్ సర్కిల్ ci_mdkr[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617015 08452-220533
4 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, మెదక్ రూరల్ పి.ఎస్ sho_mdkr[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617046 08452-221513
5 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, కుల్‌చరం పి.ఎస్ sho_klcm[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490617047 08452-227333
6 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, పాపన్నపేట పి.ఎస్ sho_pppet[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440627014 08450-230533
7 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, హవేలిఘన్‌పూర్ పి.ఎస్ sallsrikanth3[at]gmail[dot]com 8500977402 N/A
8 సర్కిల్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, అల్లాదుర్గ్ సర్కిల్ ci_ald[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 7680917414 N/A
9 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, శంకరంపేట-ఎ, పి.ఎస్ sho_speta[at]mdk[dot]tspolice[dot]com 9440901838 08450-274233
10 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, అల్లాదుర్గ్ పి.ఎస్ sho_ald[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440901834 08450-278833
11 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, టెక్మల్ పి.ఎస్ sho_tkml[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440627017 08450-273133
12 సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, రెగోడ్ పిఎస్ sho_rgd[at]mdk[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440901841 08450-273333