ముగించు

పార్లమెంటు ఎన్నికలు – 2019

పోటీ అభ్యర్థుల ఖర్చు వివరాలు – మెదక్ HOP 2019
క్రమ సంఖ్య పార్టీ పేరు పోటీ అభ్యర్థి లింక్
1 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనిల్ కుమార్ గాలి క్లిక్ చేయండి (PDF 7.96 MB)
2 తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కోత ప్రభాకర్ రెడ్డి క్లిక్ చేయండి (PDF 15.86 MB)
3 భారతీయ జనతా పార్టీ మాదవనేని రఘునందన్ రావు క్లిక్ చేయండి (PDF 12.36 MB)
4 సోషలిస్ట్ యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా (కమ్యూనిస్ట్) భారతీష్ క్లిక్ చేయండి (PDF 11.50 MB)
5 శివసేన మాధవరెడ్డి గారి హన్మంత రెడ్డి click here
6 పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మెరిగే సంతోష్ రెడ్డి క్లిక్ చేయండి (PDF 6.52 MB)
7 స్వతంత్ర కల్లు నర్సింలు గౌడ్ క్లిక్ చేయండి (PDF 3.07 MB)
8 స్వతంత్ర గజభాంకర్ బన్సిలాల్ క్లిక్ చేయండి (PDF 3.67 MB)
9 స్వతంత్ర తుమ్మలపల్లి పృథ్వీరాజ్ క్లిక్ చేయండి (PDF 6.04 MB)
10 స్వతంత్ర బంగారు కృష్ణ క్లిక్ చేయండి (PDF 4.65 MB)