ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
శీర్షిక తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
నోటిఫికేషన్ చూడు (1 MB)
సెన్సస్ 2011 జనాభా (గ్రామ వైజ్) చూడు (323 KB)
సెన్సస్ 2011 జనాభా (మండల్ వైజ్) చూడు (62 KB)
ఆఫీస్ ఆర్డర్ కలెక్టరేట్ (రెవెన్యూ వింగ్) చూడు (150 KB)