ముగించు

నియోజకవర్గాలు

మెదక్ జిల్లాలో (2) నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. మెదక్ & నర్సాపూర్

మెదక్ శాసన సభ పరిధిలో గల మండలాల వారిగా ఓటర్ల జాబితా (34-మెదక్)
క్రమ సంఖ్య. మండల పేరు పోలింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య పురుష ఓటర్లు మహిళా ఓటర్లు ఇతర ఓటర్లు మొత్తం ఓటర్లు
1 మెదక్ 61 24672 26984 0 51656
2 హవేళిఘన్పూర్ 41 13699 15257 0 28956
3 నిజాంపేట్ 28 9945 10512 1 20458
4 పాపన్నపేట్ 58 19277 21291 0 40568
5 రామాయంపేట్ 39 14514 15467 0 29981
6 శంకరంపెట్ (ఆర్) 40 13839 14654 0 28493
7 నార్సింగి 06 2287 2444 0 4731
మొత్తం  273 98233 106609 1 204843
మెదక్ శాసన సభ పరిధిలో గల మండలాల వారిగా ఓటర్ల జాబితా (37-నర్సాపూర్)
క్రమ సంఖ్య. మండల పేరు పోలింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య పురుష ఓటర్లు మహిళా ఓటర్లు ఇతర ఓటర్లు మొత్తం ఓటర్లు
1 నర్సాపూర్ 50 19459 19788 0 39247
2 కౌడిపల్లి 39 13297 13733 0 27030
3 చిలిపిచేడ్ 23 7505 7811 0 15316
4 కొల్చారం 33 12546 13488 2 26036
5 ఎల్దుర్తి 45 15103 15824 2 30929
6 శివంపేట్ 52 16759 16918 0 33677
7 హత్నూర 59 19480 19881 1 39362
మొత్తం 300 104149 107443 5 211597