ముగించు

డెమోగ్రఫీ

మెదక్ జిల్లా ప్రొఫైల్
క్రమ సంఖ్య. అంశం యూనిట్ మొత్తం కౌంట్
1 భౌగోళిక ప్రాంతం చదరపు కి.మీ. 2757.37
2 విభాగాలు / గ్రామాలు / గ్రామ పంచాయతీలు / మండలాలు / మండల ప్రజా పరిషత్‌లు:
a రెవెన్యూ విభాగాలు సంఖ్యలు 3
b రెవెన్యూ మండలాలు సంఖ్యలు 20
c మండల ప్రజ పరిషత్లు సంఖ్యలు 15
d రెవెన్యూ గ్రామాలు సంఖ్యలు 381
e గ్రామ పంచాయతీలు సంఖ్యలు 320
3 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జనాభా:
a మొత్తం జనాభా సంఖ్యలు 767428
b పురుషులు సంఖ్యలు 378654
c స్త్రీలు సంఖ్యలు 388774
d సెక్స్ నిష్పత్తి నిష్పత్తి 1027
e గ్రామీణ సంఖ్యలు 708574
f అర్బన్ సంఖ్యలు 58854
g % of అర్బన్ జనాభాలో % 7.67
h % of గ్రామీణ జనాభాలో % 92.33
i గృహాల సంఖ్య సంఖ్యలు 168677
j గృహ పరిమాణం సంఖ్యలు 5
k జనాభా సాంద్రత సంఖ్యలు చదరపు కి.మీ. 278
l వృద్ధి రేటు రేటు 10.85
4 పిల్లల జనాభా (0 – 6 సంవత్సరాలు):
a మొత్తం సంఖ్యలు 93874
b పురుషులు సంఖ్యలు 48247
c స్త్రీలు సంఖ్యలు 45627
d గ్రామీణ సంఖ్యలు 87353
e అర్బన్ సంఖ్యలు 6521
సెక్స్ నిష్పత్తి నిష్పత్తి 946
5 అక్షరాస్యుల:
a మొత్తం సంఖ్యలు 377984
b పురుషులు సంఖ్యలు 223069
c స్త్రీలు సంఖ్యలు 154915
అక్షరాస్యత శాతం
d మొత్తం % 56.12
e పురుషులు % 67.51
f స్త్రీలు % 45.15
6 షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా:
a మొత్తం సంఖ్యలు 127970
ఎస్సీ జనాభాలో% % 16.68
b పురుషులు సంఖ్యలు 61673
c స్త్రీలు సంఖ్యలు 66297
సెక్స్ నిష్పత్తి నిష్పత్తి 955
7 షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా:
a మొత్తం జనాభా సంఖ్యలు 72900
b షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా% % 9.5
c పురుషులు సంఖ్యలు 36854
d స్త్రీలు సంఖ్యలు 36046
సెక్స్ నిష్పత్తి నిష్పత్తి 978
8 సమగ్ర కుటుంబ సర్వే (ఎస్కెఎస్) ప్రకారం జనాభా:
a గృహాల సంఖ్య సంఖ్యలు 219492
b మొత్తం జనాభా సంఖ్యలు 789074
c షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా సంఖ్యలు 141474
d షెడ్యూల్డ్ తెగల జనాభా సంఖ్యలు 81586
e వెనుకబడిన కులాల జనాభా సంఖ్యలు 493996
f ఇతరులు సంఖ్యలు 72018
9 కార్మికులు:
a మొత్తం కార్మికులు సంఖ్యలు 385810
b ప్రధాన కార్మికులు: సంఖ్యలు 318666
c ఉపాంత కార్మికులు: సంఖ్యలు 67144
10 వర్షపాతం: 2018-19
a సాధారణ వర్షపాతం 01-06-2018 నుండి 05-11-2018 వరకు ఎం ఎం స్. 837.6
b వాస్తవ వర్షపాతం 01-06-2018 నుండి 05-11-2018 వరకు ఎం ఎం స్ 501.9
c విచలనం % -40