ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

మెదక్ జిల్లా మండల వైజ్ గ్రామాల జాబితా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

మెదక్ జిల్లాలోని మండల వైజ్ రెవెన్యూ గ్రామాలు
క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు రెవెన్యూ గ్రామాలు (నివసించేవారు) రెవెన్యూ గ్రామాలు (నివసించని వారు) మొత్తం
1 మెదక్ 15 0  15
2 హవేళిఘన్పూర్ 21 1  22
3 పాపన్నపేట్ 26 0  26
4 శంకరంపెట్ (ఆర్) 17 0  17
5 రామాయంపేట్ 16 0  16
6 నిజాంపేట్ 8 0  8
7 శంకరంపెట్-(ఎ) 23 2  25
8 టెక్మల్ 20 0  20
9 అల్లాదుర్గ్ 9 0  9
10 రెగోడ్ 17 0  17
11 నర్సాపూర్ 33 2  35
12 కొల్చారం 21 0  21
13 కౌడిపల్లి 21 1  22
14 శివంపేట్ 25 0  25
15 చిలిపిచేడ్ 13 0  13
16 తుప్రాన్ 20 2  22
17 చెగుంట 23 0  23
18 నార్సింగి 7 0  7
19 ఎల్దుర్తి 22 0  22
20 మనోహరాబాద్ 16 0  16