Close

Schools

KGBV KULCHARAM

KGBV KULCHARAM, KULCHARAM MANDAL.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 9493578714
Pincode: 502381

KGBV MEDAK

KGBV, MEDAK.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 7382791626
Pincode: 502110

KGBV PAPANNAPET

KGBV , PAPANNAPET.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 9640452605
Pincode: 502303

KGBV RAMYAMPET

KGBV , RAMYAMPET.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 9676207776
Pincode: 502101

KGBV REGODE

KGBV REGODE

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 8790229886
Pincode: 502290

KGBV SHANKARAMPET (A)

KGBV SHANKARAMPET (A)

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 7702076151
Pincode: 502271

KGBV SHANKARAMPET(R)

KGBV SHANKARAMPET(R)

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 7702076142
Pincode: 502248

KGBV SHIVAMPET

KGBV SHIVAMPET .

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 9493548713
Pincode: 502334

KGBV TEKMAL

KGBV, TEKMAL.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 8008301052
Pincode: 502302

KGBV TOOPRAN

KGBV TOOPRAN, MANOHARABAD MANDAL.

Email : deomedak2016[at]gmail[dot]com
Phone : 9666494560
Pincode: 502336