ముగించు

కె. ధర్మరెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్

జిల్లా కలెక్టర్ మెదక్

కె. ధర్మరెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 07093923111
  • ఇమెయిల్: collector_mdk[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: District Collectorate, Integrated Collectorate Complex (ICC), Medak. Pincode: 502110